Motorsykkelklubber i Norge

Det å være del av en MC-gjeng kan kanskje høres noe skummelt ut, da en gjerne forbilder MC-klubber med kriminalitet, ulovlige virksomheter og vold. Sannheten er at dette kun gjelder et lite fåtall av motorsykkelklubbene. En motorsykkelklubb er rett og slett en forening eller klubb der folk med interesse for motorsykkel samles.

1 %-klubbene

De få klubbene som har et dårlig rykte på seg for å bedrive kriminell virksomhet, går gjerne under navnet 1 %-klubbene. Dette beskriver hvor liten andel av klubbene som er på kant med loven. Noen kjente klubber i denne kategorien er:

  • Outlaws
  • Bandidos
  • Hells Angels
  • Coffin Cheaters
  • Mongols Motorcycle Club

Litt om de kriminelle gjengene

Ifølge norsk politi er det hovedsakelig fire motorsykkelklubber som dominerer det kriminelle miljøet i Norge. Både Hells Angels, Outlaws, Coffin Cheaters og Bandidos har fått fotfeste i Norge. I disse klubbene finnes det medlemmer som følger egne regler og lover, gjerne i tråd med klubbens æreskoder. Mange ønsker å utvise lojalitet til klubben de tilhører, og da er veien kort til kriminelle handlinger. Norsk politi har i mange år forsøkt å stanse disse miljøene, men dette har vist seg å være en utfordrende oppgave. Hells Angels har for eksempel vært etablert i Trondheim helt siden 1982, og siden den gang har syv undergrener av klubben blitt etablert. Hells Angels har et motto som går som følger; «Når vi gjør noe rett husker ingen det. Når vi gjør noe feil glemmer ingen det.»

Hells Angels finnes i dag i både Trondheim, Oslo, Stavanger, Hamar, Skien, Tromsø og Drammen. I Bergen finner en MC Bergen, som er en såkalt prospect-klubb, der en kan søke om medlemskap. Hells Angels Norge har omkring 110 medlemmer, inkludert prøvemedlemmer.

Organisering

Det finnes en rekke klubber som har sine egne lokaler, og det er heller ikke uvanlig at klubbene arrangerer hyggelige turer og sammenkomster. Norges første motorsykkelklubb het «Norsk Motorcycle Klub», og ble etablert allerede i 1916. Flertallet av klubbene i Norge er organisert i NMCU – Norsk Motorcykkel Union. Denne unionen er igjen representert i organisasjonen AMA – Federation of European Motorcyclists’ Association.

Et hyggelig felleskap

Hvis du interesserer deg for motoriserte kjøretøy på to hjul, og da spesielt motorsykler, er det ingen grunn til å nøle med å melde seg inn i en motorsykkelklubb. Det er ikke bare skjeggete menn med langt hår, skinnvest og tatoveringer som er med i disse klubbene. Du finner også helt «vanlige mennesker» – både unge, gamle, kvinner og menn. Fordelen med å melde seg inn i en motorsykkelklubb er uten tvil det store felleskapet. Det å kunne dele hobbyen sin med andre gjør hobbyen enda kjekkere. Med felles interesse for motorsykler kan dere dra på lange og korte turer. Det er ikke uvanlig med lange kjøreturer rundt omkring i Europa om sommeren.